Protokol ukrepanja ob potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v VVE pri OŠ Sveti Jurij od 19. 1. 2022 naprej

1.  Predšolski otroci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. Če ima predšolski otrok visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (https://www.nijz.si/karantena).

2.  Za predšolske otroke iz oddelka s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 se za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu priporoča samotestiranje na domu.  Vsakodnevno samotestiranje se predlaga tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj s predšolskimi otroci v učilnici več kot 15 minut.

V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, starše oz. zakonite zastopnike vodstvo vrtca obvesti o novem obdobju priporočenega samotestiranja na domu.

3. V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri 30% ali več otrocih, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek.

Še naprej veljajo pravila NIJZ ravnanja v VIZ ob sumu na okužbo:

– Če zboli otrok z vročino in drugimi simptomi oz. znaki bolezni covid-19 v vrtcu, v skladu s sprejetim zdravstveno higienskim režimom vrtca, vrtec nemudoma obvesti starše. Otrok skupaj s strokovnim delavcem vrtca počaka starše v izolaciji.

– Starši otroka se posvetujete z izbranim osebnim zdravnikom otroka.

– Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa negativen, nadaljnji ukrepi znotraj VIZ niso potrebni.

– Če zdravnik napoti otroka na testiranje in je izvid testa pozitiven, ta dobi navodila za zdravljenje in izolacijo od izbranega zdravnika. Starši o pozitivnem izvidu obvestijo vrtec v čim krajšem možnem času. Vodstvo VIZ postopa skladno z usmeritvami v aktualnih navodilih za odzivanje na potrjen primer okužbe s SARS-CoV-2.

Za vsa vprašanja se obrnite psihologinjo Anito Fartek na telefonsko številko 02 55 98 775 ali preko elektronske pošte: anita.fartek@ossvj.si.

Sveti Jurij, 20. 1. 2022

Napaka na telefonskem omrežju

Obveščamo vas, da telefonski priključki šole, zaradi napake na omrežju, ne delujejo. Napaka se odpravlja. Naproščamo vas, da v tem času uporabljate elektronsko pošto.

OBVESTILO GLEDE PLAČILA VRTCA

Spoštovani starši.

S tem obvestilom vas želimo seznaniti s spremembo na področju plačil vrtca, ki je nastopila z današnjim dnem. S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu.

(več …)

JUHUHU NOVO VRTČEVSKO LETO JE TU! :)

Spoštovani starši, dragi otroci.

Prvi september je pred vrati in ponovno bodo naše igralnice zaživele z otroškim smehom, igro in razigranostjo. Na začetku in tudi tekom šolskega leta bomo v svoje vrste z veseljem sprejeli tudi otroke novince, ki jih bo skupno okrog 30.  Strokovni delavci smo se dobro pripravili na novo vrtčevsko leto in vas z veseljem pričakujemo.

(več …)

VIRTUALNI DAN ODPRTIH VRAT NAŠEGA VRTCA

Spoštovani.

Vabimo vas, da si ogledate pripravljen videoposnetek za dan odprtih vrat, ki ga tradicionalno obeležujemo meseca aprila, v času občinskega praznika. Ker ne moremo biti skupaj »v živo«, smo pripravili nekaj dogajanja in utrinkov iz našega vrtca na virtualen način. Predstavljene so vse tri enote in vseh sedem oddelkov.

Vljudno vabljeni k ogledu:

Vsem občanom in občankam čestitamo ob občinskem prazniku in hkrati želimo lepe bližajoče se praznike.

kolektiv VVE pri OŠ SVETI JURIJ

DOPOLNJENO POROČILO O DELOVANJU ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA V VVE PRI OŠ SVETI JURIJ V ČASU EPIDEMIJE COVID- 19

V okviru ZHR-ja skrbimo za vzpostavljanje in nadzor nad izvajanjem zahtev, ki zagotavljajo varovanje zdravja otrok in zaposlenih v notranjem in zunanjem okolju. Tu se prepletajo področja osebne higiene, higiena okolja in higiena živil. V vrtcu se trudimo otrokom zagotoviti čisto, varno in zdravo bivalno okolje.

Pojav novega korona virusa pomeni dodatno tveganje v življenju in potrebo po spremembi obnašanja ter prilagoditvah. Ukrepe v našem vrtcu izvajamo v obsegu, kolikor je to možno in izvedljivo zaradi narave dela in sposobnosti dojemanja otrok.

(več …)