Predstavniki sveta staršev

 Oddelek   Ime in priimek predstavnika
  VVE Rogašovci – jasli 1 Maja Ficko
 VVE Rogašovci – jasli 2 Danijela Kočar
 VVE Sveti Jurij – mlajša skupina Sandi Zorjan
VVE Sveti Jurij – srednja skupina Janez Holsedl
VVE Sveti Jurij – starejša skupina Meggie Zakoč
VVE Pertoča – predšolska skupina Milena Büček
VVE Pertoča – starostno kombinirana skupina Nina Unger