Enote vrtca

2 oddelka 1. starostnega obdobja

VVE ROGAŠOVCI

Rogašovci 16 b

9262 Rogašovci

tel.: 02 55 88 155


 3 oddelki 2. starostnega obdobja

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ

Sveti Jurij 13

9262 Rogašovci

tel.: 02 55 71 003 ali 02 55 98 776 


 1 starostno kombiniran oddelek in polovičen oddelek 2. starostnega obdobja

VVE pri podružnični osnovni šoli PERTOČA

Pertoča 54 a

9262 Rogašovci

tel.: 02 55 71 470