Svetovalna služba

Psihologinja: Anita Fartek, univ. dipl. psih.

 Telefon: 02 55 98 775

 E-pošta: anita.fartek@ossvj.si

 

V našem vrtcu svetovalno delo opravlja psihologinja Anita Fartek, s katero se starši običajno prvič srečate ob vpisu otroka v vrtec. S svetovalno delavko se boste srečevali na roditeljskih sestankih, predavanjih za starše in ostalih skupnih srečanjih, vedno pa ste dobrodošli tudi, kadar potrebujete osebni pogovor. Njena naloga je, da v sodelovanju s starši, z vzgojiteljicami, s pomočnicami vzgojiteljic in z vodstvom vrtca poskrbi za spodbudno okolje, v katerem se bo vaš otrok čim bolje počutil in razvijal. Prizadeva si, da bi odrasli otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzvali.

 

Kdaj naj se obrnete na svetovalno delavko vrtca?

  • Posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec (informacije o poteku uvajalnega obdobja),
  • v primeru težav otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
  • kadar se vaša družina znajde v kritičnih situacijah (na primer: ločitev ali razveza, selitev, rojstvo bratca ali sestrice, smrt v družini ipd.),
  • pri pojavu razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk (na primer: težave pri hranjenju, spanju in bioritmu, močenje postelje, nemirnost, nočne more, strah, agresivno vedenje, zapoznel govor, kronično bolan otrok, soočanje s »trmo« …),
  • ko boste imeli kakšno vprašanje ali želeli kakšno informacijo o delu in življenju vrtca,

Vzgoja otrok je naša skupna naloga, zato si želimo, da bomo skupaj prispevali k temu, da se bodo naši otroci razvili v zdrave in zadovoljne osebnosti.