Vizija, poslanstvo in temeljne vrednote

POSLANSTVO VRTCA

Z življenjem in delom vrtca pomagati staršem pri celoviti skrbi za otroke in jim v času bivanja v vrtcu nuditi prijazno in varno zavetje. S svojo strokovno usposobljenostjo biti podpora staršem, otrokovemu učenju in razvoju in tako zagotavljati dobre pogoje za celostni in uravnotežen razvoj vseh otrok.

VIZIJA VRTCA

Vrtec, ki nudi otrokom varno, prijazno in spodbudno okolje, kjer bivajo zadovoljni, srečni ter ustvarjalni otroci in odrasli. Vrtec, ki razvija partnerski odnos s starši in sledi sodobnim načinom pedagoškega dela.

TEMELJNE VREDNOTE

Zdravje

Igra

Celostni razvoj

Prijaznost

Spoštovanje

Sprejemanje drugačnosti