Strokovni delavci

VZGOJNO VARSTVENA ENOTA ROGAŠOVCI

JASLI 1
VZGOJITELJICA

Danijela Hajdinjak

danijela.hajdinjak@ossvj.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE Marjeta Šinko
POMOČNICA VZGOJITELJICE Darija Serec
(za zagotavljanje sočasnoti)
JASLI 2
VZGOJITELJICA

Lilijana Nemec Berke

lilijana.nemec-berke@ossvj.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE Marinela Kous
POMOČNICA VZGOJITELJICE Darija Serec
(za zagotavljanje sočasnoti)

VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI MATIČNI ŠOLI SVETI JURIJ

STAREJŠA SKUPINA
VZGOJITELJICA

Bernarda Sledar

bernarda.skledar@ossvj.s

POMOČNICA VZGOJITELJICE Anita Cener
SREDNJA SKUPINA
VZGOJITELJICA

Nataša Gomboc

natasa.gomboc@ossvj.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE Tina Kisilak
MLAJŠA SKUPINA
VZGOJITELJICA

Andreja Ficko Hanc

andreja.ficko-hanc@ossvj.si

POMOČNICA VZGOJITELJICE Suzana Lang

VZGOJNO VARSTVENA ENOTA PRI PODRUŽNIČNI OSNOVNI ŠOLI PERTOČA

STARJEŠA SKUPINA
VZGOJITELJICA

Sabina Mencigar

sabina.mencigar@ossvj.si

 

POMOČNICA VZGOJITELJICE Valentina Hajdinjak Krasniqi
JASLIČNA SKUPINA
VZGOJITELJICA

Aleksandra Gider

aleksandra.gider@ossvj.si

 

POMOČNICA VZGOJITELJICE Tadeja Rajbar
POMOČNICA VZGOJITELJICE

Lea Gomboc

(za zagotavljanje sočasnoti)