VVE pri matični šoli Sveti Jurij

vvematicna

SEDEŽ: Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

POSLOVALNI ČAS VRTCA: od 6.00 do 16.00 ure

TELEFON: 02/ 55 98 776


V enoti na matični šoli v Svetem Juriju imamo tri oddelke drugega starostnega obdobja.

Oddelki vrtca v VVE SVETI JURIJ se nahajajo v pritličju osnovne šole. Vsi trije oddelki v tej enoti so oddelki drugega starostnega obdobja, otroci so torej stari od 3 do 6 let.  V vrtec prihajajo skupaj s starši skozi vrtčevski vhod, ki je v neposredni bližini parkirišča.

Po meri otrok opremljene igralnice nudijo številne možnosti za kvalitetno izvajanje vzgojnega programa. Velika prednost te enote je neposredna bližina in možnost uporabe šolske telovadnice, ki je obogatena z različnimi športnimi rekviziti ter tedenski obisk in izposoja knjig iz  šolske knjižnice.

Širša okolica vrtca (visoke zeliščne grede tik ob vrtcu,  sprehajalne poti ob gozdu, travnikih, poljih in sadovnjakih) in urejena  igrišča (vrtčevsko, šolsko, nogometno  igrišče in igrišče z umetno travo)  omogočajo otrokom idealne možnosti za bivanje v naravi.