ENOTA VRTCA/ODDELEK

ŠTEVILO ZAGOTOVLJENIH MEST

ŠTEVILO PROSTIH MEST

VVE ROGAŠOVCI – jasli 1

14

0

VVE ROGAŠOVCI – jasli 2

14

0

 

 

 

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – STAREJŠA skupina

23

0

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – SREDNJA skupina

22

2

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – MLAJŠA skupina

19

2

 

 

 

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – starejša skupina

12

0

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – starostno kombiniran oddelek

15

0

*Opomba: Pri številu prostih mest so upoštevani tudi otroci, ki bodo prišli v vrtec tekom vrtčevskega leta, saj na dan 1.9.2023, še ni izpolnjujejo zakonskih pogojev za vključitev v vrtec.

NA DAN 1. 9. 2023

 

Podatek o čakalni dobi

V vrtec smo vključili vse otroke, ki so bili vpisani v času javnega vpisa za vrtčevsko leto 2023/2024. Ob začetku vrtčevskega leta imamo še 7 prostih mest v enoti VVE PERTOČA in 8 prostih mest v enoti VVE SVETI JURIJ. V enoti VVE ROGAŠOVCI nimamo prostih mest.