Informacija o številu zagotovljenih in prostih mest za predšolske otroke po posameznih enotah in oddelkih

ENOTA VRTCA/ODDELEK

ŠTEVILO ZAGOTOVLJENIH MEST

ŠTEVILO PROSTIH MEST

VVE ROGAŠOVCI – jasli 1

12

1

VVE ROGAŠOVCI – jasli 2

14

1

 

 

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – STAREJŠA skupina

24

0

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – SREDNJA skupina

21

1

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – MLAJŠA skupina

19

0

 

 

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – STAREJŠA skupina

21

1

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – jasli

6

0

*Opomba: Pri številu prostih mest so upoštevani tudi otroci, ki bodo prišli v vrtec tekom vrtčevskega leta, saj na dan 1.9.2020, še ni izpolnjujejo zakonskih pogojev za vključitev v vrtec.

NA DAN 7. 9. 2020

Podatek o čakalni dobi

V vrtec smo vključili vse otroke, ki so bili vpisani v času javnega vpisa za vrtčevsko leto 2020/2021. Ob začetku vrtčevskega leta imamo še 4 prosta mesta.