Informacija o številu zagotovljenih in prostih mest za predšolske otroke po posameznih enotah in oddelkih

ENOTA VRTCA/ODDELEK

ŠTEVILO ZAGOTOVLJENIH MEST

ŠTEVILO PROSTIH MEST

VVE ROGAŠOVCI – jasli 1

14

0

VVE ROGAŠOVCI – jasli 2

14

0

 

 

 

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – STAREJŠA skupina

23

0

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – SREDNJA skupina

22

2

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – MLAJŠA skupina

19

2

 

 

 

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – starejša skupina

12

0

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – starostno kombiniran oddelek

15

0

*Opomba: Pri številu prostih mest so upoštevani tudi otroci, ki bodo prišli v vrtec tekom vrtčevskega leta.

NA DAN 1. 9. 2022

Podatek o čakalni dobi

V vrtec smo vključili vse otroke, ki so bili vpisani v času javnega vpisa za vrtčevsko leto 2021/2022. Ob začetku vrtčevskega leta imamo v vsakem oddelku prosto mesto, pri čemer na prosta mesta lahko vključimo le otroke glede na strukturo oblikovanega oddelka, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/1447/1743/18 in 54/21).