VVE pri podružnični šoli Pertoča

vvepertoca

SEDEŽ: Pertoča 54a, 9262 Rogašovci

POSLOVALNI ČAS VRTCA: od 6.00 do 16.00 ure

TELEFON: 02/ 55 71 470


Vrtec se nahaja v prostorih podružnične osnovne šole Pertoča.

V enoti na podružnični osnovni šoli na Pertoči imamo dva oddelka vrtca. En oddelek drugega starostnega obdobja in en oddelek prvega starostnega obdobja.

Korenine predšolskega izobraževanja na Pertoči segajo v leto 1998, ko je 2. novembra vrtec prvič odprl svoja vrata. Takrat je bil en starostno kombiniran oddelek. Od 1. 9. 2018 na podružnici delujeta dva oddelka predšolske vzgoje.

Vrtec svoje dejavnosti izvaja v dveh velikih, prostornih igralnicah, ki sta opremljeni tako, da je zagotovljena fleksibilnost in stimulativnost prostora za organizacijo in izvajanje posameznih dejavnosti. Otroci imajo poleg svoje matične igralnice na voljo tudi  »Kekčevo sobo«, ki jo uporabljamo kot knjižnico ali kot prostor za izvajanje različnih dejavnosti, ko mlajši otroci spijo.

Vrtec obdaja prečudovita narava, ki nudi veliko možnosti za raziskovanje in razvijanje pozitivnega odnosa do narave. V neposredni bližini vrtca so kar tri igrišča.  Večje šolsko igrišče  in kakovostno opremljeno travnato igrišče z različnimi igrali in peskovnikom otrokom omogočata varno in aktivno igranje, učenje, razvijanje različnih spretnosti, sposobnosti in znanja. Poleg je tudi veliko nogometno igrišče, ki ga otroci z veseljem izrabijo za sproščanje svoje energije. V kolikor nam vreme ni naklonjeno, pa je v kletnih prostorih na voljo telovadnica s športnimi rekviziti.

V vrtcu izvajamo različne dejavnosti, s katerimi si otroci pridobivajo pozitivno samopodobo in življenjske izkušnje, odkrivajo in razvijajo svoje interese, želje in potrebe. Prav tako imajo otroci možnost sodelovanja v dveh obogatitvenih dejavnostih vrtca, in sicer: učenje tujega jezika – nemščina in  športni krožek.

Enoto redno obiskuje Bibliobus PIŠK Murska Sobota in šolska knjižničarka, saj v vrtcu dajemo velik poudarek na razvijanju predbralne pismenosti.