Osnovni podatki

RAVNATELJ ŠOLE IN VRTCA: ALEKSANDER MENCIGARmag.manag., prof.

TELEFON: 02/ 55 88 488

E-MAIL: aleksander.mencigar@ossvj.si


POMOČNICA RAVNATELJA VRTCA IN SVETOVALNA DELAVKA VRTCA: ANITA FARTEK, univ.dipl.psih.

TELEFON: 02/ 55 98 775

E-MAIL: anita.fartek@ossvj.si