Otroci se radi igrajo igre vlog in so zelo ustvarjalni pri simbolni igri. Zato sva se odločili, da bova otrokom predstavili različne poklice.

S pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki so dejavnosti še bolj popestrili, so otroci imeli neposreden vpogled v posamezen poklic. Spoznali so poklic medicinske sestre, kmeta in umetnika. Kako so uživali pri tem in kaj želijo postati, ko odrastejo pa si lahko pogledate v spodnji galeriji …