V vrtcu smo se pogovarjali o tem, kako bi lahko razveselili starejše ljudi ob dnevu starejših 1. oktobra.  Med pogovorom, razmišljanjem in raziskovanjem smo ugotovili, da bi lahko narisali risbice in jih poslali v Dom Elizabeta. Le teh so se v domu zelo razveseli in nam sporočili, da jih naj ob priliki obiščemo.

Tako smo se nekega dne odpravili na obisk. V domu so nas v veliki dvorani  toplo sprejeli stanovalci in prav tako zaposleni. Zapeli smo jim kar nekaj pesmic. Zelo so bili veseli, navdušeni  in nam povedali, da si želijo še več takšnih srečanj. Obljubili smo jim, da bomo naslednjič spet prišli in se jim takrat predstavili z nekaj plesi. Po pogostitvi smo se poslovili in menim, da nam je vsem ta dan ostal v lepem spominu.