Igralnica v naravi

Igralnica v naravi

Narava je  dinamično, stimulativno učno okolje za otroke.  Otrokom ponuja številne možnosti za raziskovanje, ustvarjalnost… je polna različnih materialov, pripomočkov…

(več …)
Bela pot – mleko krave Lize

Bela pot – mleko krave Lize

V okviru projekta Ekovrtec smo izvedli temo  Mlekastično. Z izvajanjem tega projekta smo želeli spoznati pot mleka  »Belo pot«. To pomeni, da spoznamo pot mleka vse od začetka, do konca. Od krave do kozarca in drugih mlečnih izdelkih, ki pristanejo na naših mizah.

(več …)
Pasavček je moj prijatelj

Pasavček je moj prijatelj

Pasavček je moj prijatelj, z njim je v avtu vedno varno…  Ob poteku akciji Varnostni pas smo v našem oddelku izvajali projekt Pasavček. Namen samega projekta je seznanitev otrok o pomembni vlogi otroškega varnostnega sedeža  in pripetost varnostnega pasu v avtomobilu.

(več …)
“Želimo imeti vesel planet Zemlja”

“Želimo imeti vesel planet Zemlja”

Naš vrtec je že nekaj let vključen v projekt Eko vrtec. Ob podpisu ekolistine smo se zavezali, da bomo skrbeli za naravo. Med izvajanjem sprehodov v naravi smo opazili in opažamo, da je v naravi zelo veliko odpadkov. Zato smo brez pomislekov večkrat na sprehod vzeli vreče, rokavice in pobrali odpadke.  

(več …)