Smo srednja skupina otrok enote VVE pri matični osnovni šoli. Stari smo od 4 do 5 let. V skupini nas je 19, 8 dečkov in 11 deklic. Od tega sta dva novinca. Skupino vodiva vzgojiteljica Nataša Gomboc in vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice Tina Kisilak. V oddelku je prisotna tudi javna delavka.

Začetek vrtčevskega leta smo izkoristili za skupno spoznavanje in igranje. Srečali smo se tudi s pravili, ki veljajo za naš oddelek. Lahko rečemo, da delujemo kot ena družinica. Ker nam vreme dopušča, veliko časa preživimo zunaj v naravi. Prizadevamo si, da bi se v vrtcu počutili čim bolje, varne in sprejete.