Tako se začne ena od otroških pesmic, ki jo včasih prepevamo. A jesen je prav zares prišla tudi v naše kraje. Tako smo jesen spoznavali tako, da smo šli v sadovnjak, vinograd, med polja, na vrt in prav tako v gozd. Sprehode smo izkoristi za opazovanje, prepoznavanje in nabiranje različnih plodov.

Veliko različnih plodov so otroci prinesli tudi od doma. Pogovor o jeseni je potekal tudi v igralnici in otroci so znali veliko povedati o različnih pridelkih, kje jih najdemo, kako jih uživamo, shranjujemo za ozimnico….  Ogledali smo si tudi delo na polju z različnimi stroji. Otroci so prav tako uživali pri luščenju koruze, pobiranju bučnih semen in ob različnih likovnih dejavnostih. Še posebej pa smo veliko pozornosti namenili pajkom, ki so jim bili še posebej zanimivi ob vsakodnevnih sprehodih. Pajke smo opazovali tudi z lupami, risali različne pajke, pajkove mreže ter si izdelali dekoracijo s  pajkom, pajkovo mrežo in sovo.