Spoštovani starši.

V skladu z Vašimi potrebami (ankete o potrebah varstva v času jesenskih počitnic) smo pripravili počitniško organizacijo dela za čas jesenskih počitnic, ki bodo v tem vrtčevskem letu od 30. oktobra do 3. novembra 2023.

Vrtec bo odprt vse tri delovne dne (ponedeljek, 30.10. ter četrtek, 2.11 in petek, 3.11). Za vse prijavljene otroke bo počitniška organizacija dela potekala v enoti VVE SVETI JURIJ. Enota bo odprta po običajnem poslovnem času, to je od 6.00 do 16.00.

Otroci bodo glede na starost razporejeni v dva oddelka, in sicer:

jaslični oddelek (prijavljeni otroci iz enote VVE PERTOČA in VVE ROGAŠOVCI) ter

starostno kombiniran oddelek (vsi prijavljeni otroci iz enote VVE SVETI JURIJ).

V kolikor ste Vašega otroka prijavili za čas počitnic in bo iz nepredvidljivih vzrokov odsoten (npr. zaradi bolezni) nam to sporočite do 8.00 ure zjutraj na telefonsko številko enote VVE SVETI JURIJ (02/ 55 98 776).

Za morebitna vprašanja lahko pišete na elektronski naslov: anita.fartek@ossvj.si ali pokličete (02/ 55 98 775).

Z lepimi pozdravi,

Pomočnica ravnatelja vrtca:

Anita Fartek