V prvih tednih smo največ pozornosti posvetili medsebojnim odnosom. Stike smo navezovali preko socialnih iger, kjer smo spoznavali drug drugega.

Poleg tega pa smo spoznavali še prostore v vrtcu, kotičke v igralnici in se seznanili s pravili, ki smo jih skupaj oblikovali v oddelku. Otroci so prisluhnili zgodbi »Kaj je to?« in se seznanili pesmicama »Dobro jutro« ter »Trike-trake«. Mesec september pa je bil tudi praznično obarvan, saj smo praznovali že tri rojstne dni.  Veliko smo se igrali zunaj, na igrišču, kjer so otroci preizkušali nova igrala in športne rekvizite. Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo lahko spoznavali in raziskovali tudi nove sprehajalne poti.