Tako kot že nekaj let, smo tudi to leto sodelovali v projektu EKO vrtec, ki zajema več podprojektov. V mesecu marcu nas je obiskal koordinator eko vrtca g. Dane Katalinič, ki je pohvalil naš vrtec.

Izvajali smo različne dejavnosti: sejali smo semena, sadili sadike, izdelovali različne izdelke iz odpadnega materiala, izvedli smo čistilno akcijo v okolici vrtca, v igralnici smo si uredili eko kotiček, izdelovali smo koše, kjer smo skrbno ločevali smeti. Spoznavali smo tudi pomen vode za življenje. Izvedli smo poskuse z vodo in ugotavljali, kaj v vodi plava in kaj se potopi. Odpravili smo se na daljši sprehod in si ogledali potok Ledava in slatinski vrelec. Spoznavali smo vrste energij. Ob tem smo si ogledali bližnji transformator in kolektorje. Hišnik Stanko pa nam je pokazal šolsko kurilnico.