Otroke je potrebno že dovolj zgodaj ozaveščati o pomenu čistega okolja. Skozi različne enciklopedije in slikanice so otroci spoznavali načine, kaj lahko sami storijo, da ohranijo naš planet čist in varen tudi naslednjim generacijam.

Spoznavali smo kaj se zgodi z odpadki v naravi, če jih ne poberemo, zakaj je potrebno odpadke ločevati in da lahko veliko odpadkov tudi ponovno uporabimo oz. recikliramo. Igralnico smo okrasili z izdelki iz odpadne embalaže, odpadke sortirali in se naučili pesmico, ki jih bo opominjala na to, da odpadki sodijo v košek za smeti.