V okviru projekta Ekovrtec smo izvedli temo  Mlekastično. Z izvajanjem tega projekta smo želeli spoznati pot mleka  »Belo pot«. To pomeni, da spoznamo pot mleka vse od začetka, do konca. Od krave do kozarca in drugih mlečnih izdelkih, ki pristanejo na naših mizah.

Spoznavali in usvajali smo znanja o živalih na kmetiji in ob tem podrobneje spoznali krave, ki nam dajejo mleko. Ko smo že dobro poznali življenje na kmetiji, smo želeli izvedeti, na kakšen način nam krava daje mleko in kako to mleko pride do trgovine. Skozi slikovni material, videoposnetkov in knjig smo spoznali in  sestavili mlečno pot v obliki plakata, katero smo poimenovali kar »Bela pot- mleko krave Lize«. Spoznali smo različne postaje mleka, kdo vse sodeluje na tej poti in končne izdelke. Na Dan odprtih vrat vrtca smo povabili medse starše, babice in dedke. Skupaj smo se odpravili do kmetije Flisar, po domače Tikotove kmetije, si ogledali različne živali in podrobneje spoznali začetek bele poti. Seznanili smo se z delom na kmetiji,  s krmo za živali,  si ogledali različne stroje. Ob raziskovanju in usvajanju bele poti smo uživali. Spoznali smo, da je bela pot dolga, zahtevna, preden pristane mleko v kozarcu na mizi. Prav tako vsi ostali mlečni izdelki.