Spijo, dremljejo, otrpnejo, nekatere odletijo v toplejše kraje in jih pri nas sploh ni.

Spoznali smo pesem Mire Voglar: Kaj delajo živali pozimi?, veliko smo se pogovarjali o živalih, si ogledali krmišče za srne v gozdu, nastavljali semena v krmilnice okrog vrtca in šole, spoznavali različne sledi živali v snegu, si ustvarili poligon s sledmi in skakali po njih z upoštevanjem smeri skoka…

Otroci imajo zelo radi živali in to ljubezen želimo v njih ohranjati in krepiti z zavedanjem kako je le-to pomembno.