Odnos do zdrave in uravnotežene prehrane, dovolj gibanja in skrb za čisto okolje, poskušamo privzgojiti že otrokom v vrtcu.

Že zaradi trenutnih razmer, ki vladajo zaradi epidemije po svetu, smo temu namenili veliko pozornosti. Otrokom smo preko poskusa demonstrirali kaj se zgodi, če si dovolj dobro ne umijejo rok, pokazali smo jim posledice nezdravega prehranjevanja in pomanjkanja gibanja. Zato smo se v naši skupini odločili, da bomo poskrbeli za svoje zdravje. Vsakodnevno smo veliko telovadili zunaj ali v telovadnici, pri jutranjem razgibavanju, gibalnih minutah, ustvarili smo svoj zdrav krožnik ter spoznavali zdravo in manj zdravo hrano. Obenem smo obeležili tudi tradicionalni slovenski zajtrk in se naučili skrbeti za ustrezno ustno higieno. To nam je preko zgodbe demonstrirala šolska zobna asistentka.