CIN,CIN, CIN, CIN V VRTEC HITIM,

TAM MNOGO SE LEPIH STVARI NAUČIM.

CIN, CIN, CIN, CIN, DA NE ZAMUDIM,

POMAGA MI ZVONČEK IN POJE CIN, CIN…

Tako je slišati prepevanje otrok starejše skupine VVE Pertoča. V našem oddelku  je osem otrok. Prevladujejo deklice. Po počitnicah se počasi spet uvajamo v vrtčevsko okolje, spoznavamo nove prijatelje, jih uvajamo v novo okolje, spoznavamo in utrjujemo pravila,  se igramo, pojemo, plešemo, gibamo v naravi…