Naš vrtec že več kot deset let sodeluje v projektu Zdravje v vrtcu in zato nam je postala stalna praksa otroke ozaveščati o zdravem načinu življenja. Že malčki se od samega začetka bivanja v vrtcu, torej v jaslicah učimo o dobrih medsebojnih odnosih, pravilnega umivanja rok, higiene kašljanja in kihanja, zgodnjega odvajanja od plenic, spodbujamo jih k okušanju različne vrste prehrane, ki je v našem vrtcu pestra in zdrava, otroke vodimo na različne sprehode, za njih pripravljamo najrazličnejše športne dejavnosti, vadbene ure, jutranje razgibavanje…

Projekt Zdravje v vrtcu je naravnan tako, da je izbrana za celotno vrtčevsko leto rdeča nit in nato se strokovne delavke z otroci trudimo, da le-tej tudi sledimo z izbiro dejavnostmi in aktivnostmi v vrtcu, izbiri pesmic, pravljic, načinu življenja v vrtcu, ustvarjanja ustrezne klime v slogi te rdeče niti. Letošnje vtrčevsko leto se je rdeča nit imenovala Počutim se dobro, ki je bila tudi moto prejšnjega vrtčevskega leta, a ker nam je zagodla korona, se je vodstvo projekta na nacionalni ravni odločilo, da se z dejavnostmi nadaljuje v naslednjem vrtčevskem letu – torej to leto in tako je bilo tudi prav. Pri otrocih našega vrtca se ni opazilo veliko negativnih posedic,ki jih je prinesla korona. Res je veliko otrok, ki so zelo pogrešali vrtec, pozabili na stvari, ki smo se jih učili v vrtcu (npr.: odvajanje od plenic, bonton pri mizi, pravilno držanje pisala, škarij, samostojnost, strpnost…), a vse to je bilo tudi za pričakovati in sprejmljivo. Ker naš vrtec s svojimi enotami leži v vaškem naselju in imajo otroci možnost bivanja v svojih hišah, v naravi, ki jih obdaja, zato večjih negativnih posledic niso doživeli. Tudi naš vrtec je kot so drugi vrtci po Sloveniji, nudil možnost nujenga varstva za otroke, katerih starši so redno hodili v službo oz. opravljali delo  od doma. Ob ponovnem odprtju vrtca so otroci prišli v igralnice, kot bi jih zapustili prejšni vikend. V sklopu rdeče niti Počutim se dobro smo strokovne delavke za otroke pripravili različne dejavnosti, ki so otrokom blizu, zanimive, ki so jim v veselje in s katerimi otroke učimo dobre medsebojne odnose, s katerimi so se otroci učili tudi strpnosti, potrpežljivosti in tudi drugih lastnosti, ki prispevajo k ustvarjanju dobre klime v igralnici.  

Letošnje vrtčevsko leto smo si kot celotni vrtec zadali, da bomo imeli športne petke. Akcija je stekla zelo dobro, otroci so vidno uživali na prostem, kot na igrišču tako tudi v gozdu, travniku… in v telovadnici. Poleg tega imajo najstarejši otroci možnost vključevanja v obogativene dejavnosti vrtca, športni krožek, ki so ga vodle strokovne delavke našega vrtca. Otroci so tam spoznavali različne športne pripomočke, naloge, se poizkušali v različnih športnih disciplinah in si tako urili svoje motorične spretnosti in sposobnosti.

Velik poudarek daje naš vrtec tudi zdravem načinu življenja. Otroke ne samo, da motivirmo z lastnim vzgledom k športno-gibalnim dejavnostim, ampak tudi k uživanju raznovrstne prehrane. Otroci vsak dan zaužijejo zajtrk, ki je pester, prav tako kosilo in tudi popoldansko malico. Med zajtrkom in kosilom imajo otroci še sadno malico, kjer jim je na voljo sadje in le-to večinoma kar 3 vrste. Strokovne delavke smo opazile, da imajo otroci vsako leto sadje rajši.  Z otroki se pogovarjamo, kaj je zdrava prehrana, katera živila so zdrava in katera manj, spoznavajo prehrambeno piramido, pogovarjamo se o pomenu uživanja zdrave prehrane, skrbimo za zeliščno gredo… Letos nas je obiskala  zdravstvena sestra s Centra za krepitev zdravja Murska Sobota, Katja Lebar, ki je predstavila otrokom, zakaj je pomebno, da imamo čiste roke in kako si jih pravilno umiti. Obiskali sta nas tudi zobni sestri Maja Koudila in Andreja Kos, ki vsako leto pridno prihajata v naš vrtec in otroke opominjata k pomenu umivanja zob s svojim krokodilom Krokijem. Otrokom na zanimiv način predstavita posledice nepravilnega in površnega umivanja zob.

V življenje našega vrtca je zajeto še veliko drugih dejavnosti, s katerimi prispevamo k pozitivnem razvoju otroka, katerih del le-teh so predstavljene v prispevkih posameznih skupin, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani.

Zapisala:

Danijela Hajdinjak –  koordinatorica projekta Zdravje v vrtcu v VVE pri OŠ Sveti Jurij