V naši skupini smo tudi letos obeležili Svetovni dan družine. Najprej smo se pogovarjali, kaj je družina, kdo so člani družine… Vsak otrok je na kratko predstavil svojo družino. Skupaj smo izdelali grafični prikaz družinskih članov in ugotavljali, katera družina je najštevilčnejša. Prebrali smo kar nekaj zgodb in prepevali znane pesmi o tej tematiki.

Dotaknili smo se tudi čustev, ki so zelo pomembna v naši skupini. Ugotavljali smo, kdaj smo veseli, žalostni, jezni, obupani, prestrašeni. Vse to pa smo naslikali na papir. Spoznali smo tehniko premagovanje strahu, žalosti in sicer, s pihanjem mehurčkov. Na igrišču smo se igrali igro ogledalo in s kredami risali na asfalt. Otroci so bili pri tem zelo spretni. V tem tednu nas je obiskala tudi glasbena učiteljica Suzana, ki je otrokom predstavila glasbeno šolo.