Ob izvajanju tematskega sklopa Rešimo potoček, so otroci spoznali pomen vode, od kod prihaja, kroženje vode v naravi, onesnaževalce, porabnike…  Ogledali smo si film  »Kako deluje čistilna naprava«. Izvedli smo različne poskuse z vodo »Kaj plava? Kdo se skriva v vodi?« Izdelali smo vodni filter in si ogledali, kako se voda čisti v naravi.

Iskali smo različne vode v našem okolju, med njimi si podrobneje ogledali ribnik. V ribniku smo opazili majhne, črne živali z dolgim repom. Spoznali smo, da so to paglavci. Le te smo previdno vzeli iz ribnika in prenesli v igralnico. V igralnici sedaj opazujemo življenjski krog žabe. Spoznali smo, da ima voda v življenju velik pomen za vsa živa bitja. Izdelali smo piktograme, kateri nas opozarjajo na  varčevanje z vodo, energijo…