Tudi letos smo se odločili za sodelovanje v mednarodnem  projektu Pasavček, z akcijo »Red je vedno pas pripet«.

Projekt temelji na spodbujanju in osveščanju otrok in predvsem njihovih staršev k ustrezni uporabi otroških sedežev in varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. S pomočjo projekta že v zgodnjih letih seznanimo otroke o varnosti v prometu. Zaščita otrok v avtomobilu je eden najbolj učinkovitih ukrepov za izboljšanje varnosti.

Ogledali smo si tudi različne prospekte, ki smo jih  dobili od Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter izvedli različne aktivnosti na to temo. Opravili smo tudi sprehod po pločniku, kjer  smo  upoštevali tudi ostala pravila v prometu.