Poj z menoj prijatelj moj in z menoj se igraj, svojo roko mi podaj… je vsebina pesmi, ki smo se jo učili v tem tednu.

Pri otrokih smo strokovne delavke oddelka želele v času valentinovega spodbuditi večjo čuječnost, potrpežljivost, strpnost, poleg tega smo tudi večji poudarek manenili matematiki, spoznavnaje oblik in barve. Otroci so se veiko gibali na svežem zraku, igrali, slikali z različnimi materiali, peli, plesali in poslušali pravljico Bibito je slabe volje. Sodelovali smo tudi v likovnem natečaju društva Simbioza, in sicer pri projektu Spodbujamo prijateljstvo, kjer so izdelali skupni likovni izdelek, ko so narisali svojega prijatelja.