Spoštovani starši.

V skladu z včerajšnjo okrožnico MIZŠ (št. 6030-2/2021/14) in Odlokom vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih, z dne 28. 3. 2021, vas seznanjamo, da bo vrtec v obdobju od 1. – 11. 4. 2021 izvajal zgolj nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za otroke, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

Starši, ki se v skladu z zgoraj navedenimi kriteriji odločite za nujno varstvo otroka, le-tega prijavite čim prej pomočnici ravnatelja vrtca na telefon 02/55 98 775 ali elektronski naslov anita.fartek@ossvj.si. Ob prijavi boste prejeli predpisano potrdilo delodajalca, ki ga je pripravilo MIZŠ.

Za vsa vprašanja smo vam na razpolago na zgoraj navedeni telefonski številki.

Lep pozdrav.

Pomočnica ravnatelja: Anita Fartek