Spoštovani starši.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 – UPB in spremembe) je vrtec dolžan enkrat na leto izvesti javni vpis novincev v vrtec. Po javnem vpisu vrtec sprejema otroke le, v primeru prostih mest. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši  ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Tako vas vabimo k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2021, ali kasneje.

Vpis bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni svetovalne delavke in pomočnice ravnatelja vrtca (ga. Anita Fartek), in sicer: od 15. 3. – 19. 3. 2021, po naslednjem časovnem razporedu:

  • ponedeljek, 15. 3. 2021: 7.30 – 11.30 ure;
  • torek, 16. 3. 2021: 7.00 – 15.00 ure;
  • sreda, 17. 3. 2021: 9.30 – 17.00 ure;
  • četrtek, 18. 3. 2021: 7.30  – 14.30 ure;
  • petek, 19. 3. 2021: 7.00 – 14.00 ure.

Pred vstopom v šolo je potrebno upoštevati vsa varnostno higienska priporočila (obvezna uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok, vzdrževanje distance). Naprošamo vas, da se vpisa udeleži le en starš, brez otrok in da k vpisu pridejo le starši, ki nimajo zdravstvenih zadržkov. Če je le možno, vas naprošamo, da se starši na vpis najavite na spodaj navedeni telefonski številki oziroma preko elektronske pošte. Vlogo za vpis boste prejeli pri svetovalni delavki vrtca, najdete pa jo tudi na spletni strani vrtca. Za vpis potrebujemo osebne podatke otroka in staršev.

Za dodatne informacije in vprašanja smo Vam na voljo na telefonski številki: 02/ 55 98 775 (psihologinja Anita Fartek) ali na elektronski naslov anita.fartek@ossvj.si.

Lep pozdrav,

  Ravnatelj šole in vrtca:

Aleksander MENCIGAR, mag. manag., prof.