Konec septembra je čisto potiho k nam prišla jesen. Na sprehodih smo opazovali raznorazne plodove in pridelke, jih poimenovali ter se o njih pogovarjali. Otroci so urili svoje finomotorične spretnosti ob luščenju koruze, razvrščanju jesenskih plodov, naredili pa smo si tudi male ritmične ropotuljice. Preizkusili smo se tudi, kako smo spretni v jesenskem spominu. Spoznali smo zgodbo o Razbiti buči v kateri smo se sami preskusili skozi lutke. Odpadlo listje je na našem igrišču prineslo tudi veliko veselja in igre. Skupaj smo ga nagrabili in s samokolnicami odpeljali na kup.