V vrtčevskem letu 2020/2021 je pri nas nadaljeval delo pomočnik vzgojitelja začetnik Matej Janič. Matej je v našem vrtcu zaposlen preko projekta MIZŠ »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«, od 15. junija 2020 do 15. decembra 2020. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili nekaj zanimivih utrinkov njegovega dela v tem vrtčevskem letu.

Mesec september je bil mesec začetka novega vrtčevskega leta. To je za vse strokovne delavce in otroke nov izziv, in prav  je bil za Mateja, ki je menjal skupino. Tako je v tem vrtčevskem letu bil vključen v srednji skupini enote VVE VETI JURIJ, kjer je več otrok, ki so seveda tudi eno leto starejši.

Na začetku vrtčevska leta je bila naša prednostna naloga uvajanje otrok novincev, priprava igralnice, ustvarjanje prijetnega vzdušja in povezovanje skupine. V samo delo se je takoj vklopil tudi Matej, seveda ob v spodbudi sodelavk. Že v prvem mesecu, ko je spoznal otroke, je pripravil dva nastopa. Prvi je bil iz področje gibanja, na prostem (šolskem igrišču). Otrokom je najprej pripravil igro za ogrevanje, potem pa smo se skupaj še razgibavali. Najbolj je otroke pritegnil glavni del, to je bil poligon. Tega so otroci z veseljem večkrat premagovali. Na koncu so se umirili s poslušanjem zgodbe »Izlet v naravo«. Drugi nastop se je navezoval na področje družbe, varnost v prometu. Otrokom je pripravil škatlo, v kateri so bila prevozna sredstva. Otroci so ugotavljali, kaj se skriva v škatli, s tipanjem in nato igračo ustrezno poimenovali in jo opisali. Na razpolago so imeli več kotičkov. Najbolj jim je bil všeč kotiček s cesto in avtomobili. Na koncu smo se odpravili še na kratek sprehod in opazovali promet. Matej se je udeležil tudi prvega roditeljskega sestanka in sestanka s starši novinci.

V mesecu oktobru je Matej ves čas sodeloval v projektih, ki so se izvajali v oddelku. Največ pozornosti smo posvetili projektu Zdravje v vrtcu. Otroke smo predvsem spodbujali k pravilnemu umivanju rok, k pravilnemu kihanju in kašljanju v rokav, veliko pa smo preživeli zunaj na prostem. V ta namen smo v vrtec povabili višjo medicinsko sestro iz Centra za krepitev zdravja iz ZD Murska Sobota. Izvedla je delavnico na temo nalezljive bolezni in kaj lahko storimo za ohranitev zdravja. V skladu z zdravstvenim higienskim režimom vrtca je Matej sodeloval tudi pri razkuževanju igrač, ležalnikov, umivalnice in didaktičnega materiala. Aktivno je bil vključen v vse usmerjene dejavnosti in dejavnosti dnevne rutine. V mesecu oktobru smo posebej obeležili teden otroka. Otrokom smo vsakodnevno pripravili delavnice – aktivnosti, pri katerih je sodeloval tudi Matej. V tem tednu je Matej izvedel še en nastop. Otrokom je pripravil eksperimente z vodo. Ta dejavnost je bila otrokom zelo všeč, saj so Mateju lahko sami veliko pomagali pri izvajanju te dejavnosti.

Mesec november je bil poseben. Zaradi epidemije covid19 je naš vrtec izvajal le nujno varstvo otrok. Tako se je Matej seznanil z načrtovanjem dela v vrtcu in v oddelku v času nujnega varstva v skladu s priporočili NIJZ in okrožnico MIZŠ. Spoznal je več metod vodenja in sodeloval z drugimi strokovnimi delavci vrtca v enoti Sv. Jurij in v enoti Rogašovci pri izvajanju dela v nujnem varstvu. V tem času je bilo manj otrok, zato so več časa namenili gibanju na prostem in telovadbi. Veliko pozornosti so namenili trenutnim razmeram širjenja COVID – 19. Otroke so spodbujali k skrbi za zdravje, na primer: pravilnemu umivanju rok, kihanju in kašljanju v rokav. Ves čas pa se Matej vključeval v usmerjene dejavnosti, dejavnosti dnevne rutine in skrbi za red in čistočo v vrtcu.

Podobno je bilo meseca decembra, ko se je prav tako izvajalo le nujno varstvo otrok. Matej je bil aktiven v nujnem varstvu in je tudi pomagal ter se vključeval v vse dejavnosti, ki so se izvajale.

Hitro je prišel 15. december, ko je Matej zadnji dan prestopil prag našega vrtca in uspešno zaključil svoje poslanstvo ter pripravništvo v sklopu projekta »Prva zaposlitev«. Zahvaljujemo se mu za ves trud, ki ga je vložil v delo z otroki in prijetno sodelovanje. Želimo mu vse dobro na njegovi nadaljnji strokovni poti in upamo, da se kmalu spet srečamo.

Več utrinkov in fotografij tudi najdete na zavihku VVE SVETI JURIJ – SREDNJA SKUPINA.

http://vrtecsvetijurij.splet.arnes.si/category/srednja-skupina/

in

Zapisala mentorica:

Nataša Gomboc, vzgojiteljica predšolskih otrok