Znanje osnovnih prometnih pravil je nadvse pomembno, zato smo se v vrtcu potrudili, da smo se jih naučili. Igrali smo se različne igre in na ta način usvajali osnovna prometna pravila.

Polega tega smo sodelovali v dveh likovnih in humanitarnih akcijah za varnost v prometu, razvrščali glede na bravo, spoznavali in utrjevali imena barv, se igrai z avtomobili, cesto, prometnimi znaki ipd. Naučili smo se pesmico Kolesarska, deklamacijo Goska in plesati ob pesmi Avto od peka… Odpravili smo se tudi na več sprehodov in opazovali promet.