Številka: 6021-1/2018-2

Datum: 10. 1. 2019                                                                         

  V A B I L O

Spoštovani starši.

Vabimo vas na 2. roditeljski sestanek vrtca, ki bo v sredo, 30. 1. 2019, ob 17.00 uri v prostorih  kulturne dvorane Občine ROGAŠOVCI. Uvodni del roditeljskega sestanka bo skupni, nato bo sledilo nadaljevanje po oddelkih, ki bo za vse oddelke vrtca v prostorih matične šole.

Dnevni red:

  1. Uvodni pozdrav.
  2. Strokovno predavanje: »Pomen zdravih navad za predšolske otroke.« (Katja Lebar, dipl. m. s., Center za krepitev zdravja – ZD MS).

Nadaljevanje po oddelkih.

  1. Predstavitev realizacije dela v oddelku (strokovne delavke oddelka).
  2. Aktualne informacije, pobude, vprašanja, predlogi.

 

 

Vljudno vabljeni!

Z lepimi pozdravi.

 

Pomočnica ravnatelja vrtca:                                                                        Ravnatelj:

Anita Fartek, univ. dipl. psih.                                                                      Aleksander Mencigar, mag. manag. prof.