Spoštovani starši!

Skrb za zdrav in celostni razvoj predšolskih otrok je eno od temeljnih poslanstev vseh pedagoških delavcev. Tudi v našem vrtcu si prizadevamo k temu, z različnimi in pestrimi dejavnostmi. V sklopu petletnega razvojnega načrta in letnega delovnega načrta vrtca pa vse te dejavnosti načrtujemo, spremljamo in evalviramo.

V razvojnem načrtu našega vrtca za obdobja 2015 – 2020 imamo načrtovana naslednja prioritetna področja:

  1. Razvijanje porajajoče se pismenosti oz. predbralne pismenosti,
  2. trajnostni razvoj s poudarkom na ekologiji (varstvu okolja) in zgodnjem naravoslovju,
  3. vzgoja za zdrav način življenja (gibanje in zdrav življenjski slog).

V tem vrtčevskem letu bomo poseben poudarek dajali vzgoji za zdrav način življenja, s poudarkom gibanju. Tako bomo vsak dan v vrtcu namenili čas za gibanje in razvijanje psihomotoričnih sposobnosti otrok ter si prizadevali čim več časa preživeti zunaj.

Posebej pa smo oblikovali akcijski načrt za to vrtčevsko leto, v katerem smo zapisali dejavnosti, ki jih bomo izvajali. Akcijski načrt si ogledate tukaj.

Vabimo vas, da z nami sodelujete in da vsi skupaj spodbujamo gibalni razvoj predšolskih otrok.

Pomočnica ravnatelja vrtca:

Anita Fartek, univ.dipl.psih.