Vizija, poslanstvo in temeljne vrednote

VIZIJA VRTCA

Drug z drugim za zdravo, varno, ustvarjalno in spodbudno okolje ter otrokov optimalni razvoj.

POSLANSTVO VRTCA

S strpno in odkrito komunikacijo ustvarjamo prijazno bivalno okolje ter naredimo prve korake v svet znanja in življenja.

TEMELJNE VREDNOTE

Prijateljstvo

Zaupanje

Medsebojno spoštovanje

Strpnost

Pozitivna samopodoba

Igra in znanje