Informacija o številu zagotovljenih in prostih mest za predšolske otroke po posameznih enotah in oddelkih

 

ENOTA VRTCA/ODDELEK

ŠTEVILO ZAGOTOVLJENIH MEST

ŠTEVILO PROSTIH MEST

VVE ROGAŠOVCI – jasli 1

14

0

VVE ROGAŠOVCI – jasli 2

14

0

 

 

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – STAREJŠA skupina

24

0

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – SREDNJA skupina

22

0

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ – MLAJŠA skupina

16

3

 

 

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – STAREJŠA skupina

19

2

VVE  pri podružnični OŠ PERTOČA – jasli

9

5

*Opomba: Pri številu prostih mest so upoštevani tudi otroci, ki bodo prišli v vrtec tekom vrtčevskega leta, saj na dan 1.9.2019, še ne izpolnjujejo zakonskih pogojev za vključitev v vrtec.

NA DAN 1. 9. 2019