Kljub temu, da so naši otroci še majhni, smo se odločili, da skupaj z njimi uredimo visoko gredo vrtca.

Otroci so imeli priložnost za raziskovanje zemlje, tipali in vohali so zelišča ter soodločali kam katero zelišče posaditi. Ob koncu zasaditve pa je prišel zanje najlepši del in sicer zalivanje le teh. Otroci so na gredico zelo ponosni, saj vedno ko gremo mimo pristopijo do nje in si jo ponosno ogledujejo.