V sklopu teme  smo spoznavali raznolike vrste knjig, nove besede, glasove kot vir sporazumevanja in informacij.

Igrali smo se igre z upoštevanjem besednih navodil, iskali simbolni zapis svojega imena, preštevali število črk v imenu, spoznavali nove zgodbe, pesmi in utrjevali že znane plese, likovno ustvarjali in se urili v športnih aktivnostih zunaj na prostem.