Spoštovani starši!

Zelo se veselimo ponovne vrnitve v vrtec hkrati pa se zavedamo tudi povečanega tveganja za prenos bolezni. Zato vas naprošamo, da se skupaj z nami dosledno držite vseh priporočil za preprečevanje okužb s covid 19, ki jih določa stroka.

V našem vrtcu še naprej veljajo aktivnosti za vzdrževanje osebne higiene, higiene zunanjih in notranjih prostorov, pri delu s hrano, za lastno zaščito… določena v zdravstveno higienskem režimu našega vrtca (posodobljeno maja 2020).

Opozorili bi le na nekatere spremembe (januar 2021). Starši več ne potrebujete prinesti izjave o zdravstvenem stanju otroka ob prvem prihodu; starši ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov otroke lahko pospremite v garderobo (v igralnice ne vstopate) – vendar se držite omejitve glede števila oseb, ki so lahko hkrati v garderobi (zapisano v nadaljevanju); otroci bodo vključeni v svoje matične oddelke (vsak oddelek bo en mehurček), oddelki se med seboj ne bodo združevali (razen v primeru višje sile).

Še posebej pa vas želimo opozoriti na naslednje ključne ukrepe oz. določila:

  • Vrtec naj obiskujejo le zdravi otroci (brez enega ali več naštetih simptomov oz. znakov kot so: npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic tako v blagi kot v težji obliki). Če otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika.
  • NIJZ priporoča, da otrok omeji stike s starejšimi, npr. s starimi starši in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težji potek bolezni.
  • Odrasli in otroci upoštevamo pravilno higieno kihanja in kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
  • Ob prihodu v vrtec odrasli upoštevajo vse potrebne ukrepe (razkuževanje rok, nošenje maske, higiena rok, kašlja…). Starši naj vzdržujejo potrebno razdaljo (1,5 – 2m) do vzgojiteljice, drugih otrok in staršev, če prihajajo hkrati.
  • Starši se ne zadržujete v prostorih vrtca in se med seboj ne družite. Pogovore s strokovnimi delavci se opravijo po telefonu ali videokonferenc.
  • V garderobah vrtca je glede na velikost le-teh dovoljeno zadrževanje manjše število oseb. V enoti VVE SVETI JURIJ trije starši s svojim otrokom, v enoti VVE PERTOČA in VVE ROGAŠOVCI pa po dva straša s svojim otrokom
  • Svetujemo naj otroka pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva.
  • Večji otroci prihajajo v vrtec tako, da se v garderobi sami preobujejo, slečejo vrhnje oblačilo in si umijejo roke z milom in vodo.
  • Zaradi intenzivnejšega zračenja naj imajo otroci s seboj dodatna oblačila. Druga rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in morda mokra oblačila za pranje doma.
  • Otroci naj načeloma ne prinašajo igrač in knjig od doma. »Nujne igrače« (»ninice«, dude) in podobno prinesite prvi dan s seboj v primerni embalaži in jih bomo shranili v vrtcu za posameznega otroka, za čas med spanjem.

Veselimo se ponovnega skupnega bivanja v našem vrtcu!

Sveti Jurij, januar 2021