V našem oddelku imamo vključenega pomočnika vzgojitelja začetnika Mateja Janiča. Z delom je pričel 15. junija. Najprej je bila njegova naloga, da spozna skupino in da vidi, kako poteka delo v samem oddelku. Seznanili smo ga z načrtovanjem, z organizacijo in samo izvedbo programa dela. Otroci so ga lepo sprejeli. Tako je v mesecu juniju, ko smo imeli temo Na travniku opravil že dva nastopa. Prvi nastop se je vezal na travniške cvetlice. Izdelovali so herbarij, slikali travnik, se igrali igro spomin. Drugi nastop pa je bil povezan s travniškimi živalmi. Otrokom je prebral zgodbo o gosenici in na njo so se navezovale dejavnosti v kotičkih. Aktivno je sodeloval pri projektih, ki so se izvajali v tem času.