Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da z dnem 1. 6. 2020 prihaja do nadaljnjega sproščanja ukrepov na področju predšolske vzgoje in tako bodo z omenjenim dnem oddelki vrtca ponovno delovali v skladu z veljavnimi normativi.

Seznanjamo vas, da boste starši, ki ste se iz različnih razlogov odločili, da otroka ne vključite z omenjenim dnem v vrtec, oproščeni plačila vrtca do 30. 6. 2020 (v skladu z 79. členom predloga tretjega interventnega zakona ZIUOOPE).

V mesecu juliju in avgustu 2020 boste starši, ki se boste odločili imeti otroka doma, imeli možnost koriščenja počitniške rezervacije. Le-ta je v skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Občine Rogašovci z dne 22. 5. 2009 v višini 50% od vašega, z odločbo določenega, plačilnega razreda.

V skladu s priporočili NIJZ bomo v vrtcu še naprej izvajali ukrepe za varovanje svojega zdravja in zdravja otrok, ki so nam zaupani v varstvo. V ospredju tako ostajata ključna ukrepa – zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov. Osnovno vodilo pa ostaja, da pridejo v vrtec samo zdravi otroci in zaposleni.

SEZNANJAMO VAS:

  • Ob prvi vrnitvi otroka v vrtec za otroka prinesete izpolnjeno izjavo, da je otrok zdrav.
  • Otroka lahko kadarkoli vrnete v vrtec. Zaradi naročila prehrane pa vas prosimo, da nam otrokovo vrnitev sporočite najmanj 2 delovna dneva pred prihodom.
  • Starši boste otroke od 1. 6. 2020 naprej predali v garderobi vrtca, tako kot pred epidemijo. Tako boste lahko ponovno vstopili v naše prostore. Zaradi varnosti vseh ob vstopu v vrtec in v garderobo uporabljajte masko in si roke pred vstopom v objekt razkužite.

S skupnimi močmi nam bo uspelo, da to šolsko leto zaključimo varno in čim bolj prijetno za naše otroke. Veselimo se, da se bomo ponovno srečali v vrtcu.

Priloga 1_ PRIJAVNICA

Priloga 2_Izjava-staršev-pred-vstopom-otroka-v-vrtec-priloga

Lep pozdrav,

Vodstvo in strokovne delavke vrtca