V našem vrtcu smo se v tem šolskem letu priključili projektu Izobraževalnega centra Eksena, z naslovom mednarodni dan strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo. Častni pokrovitelj projekta je varuh človekovih pravic Peter Svetina. Projekt je namenjen otrokom od 4 do 6 leta starosti, zato smo vanj vključili starejšo skupino VVE PERTOČA in starejšo ter srednjo skupino enote VVE SVETI JURIJ. Skupno je tako bilo vključenih v projekt 65 otrok.

Glavni namen projekta je, da se otroci pogovarjajo, spoznavajo in poglobijo védenje o pomenu strpnosti in izpostavijo problematiko pasti upravičene nestrpnosti ter skozi projektne dejavnosti spodbujajo medsebojno prijateljstvo, spoštovanje, razumevanje ter sprejemanje.

Da bi otrokom približali to temo, so avtorji projekta pripravili delavnico za otroke. Delavnico smo izvedli v vrtcu na matični šoli v ponedeljek in torek, 11. in 12. novembra ter v vrtcu na podružnici v sredo, 13.11.2019.

Strokovne delavke so otroke povprašale o tem, kaj je strpnost ter jim v nadaljevanju predstavile s pomočjo konkretnih primerov kaj je strpnost. Pogovorile so se z otroci o pomenu, strpnosti, medsebojnega spoštovanja in prijateljstva. Zapeli smo tudi pesmi na temo prijateljstvo, ki jih otroci že poznajo. V nadaljevanju smo otrokom prebrali kratko obnovo pravljice VILA EKSENA. Dinozaver Tiko in veliki zob. Pravljica govori o prijateljstvu, strpnosti in spoštovanju. Po branju pa smo se z njimi pogovorili o vsebini pravljice, nastopajočih junakih, kdo je bil v pravljici nestrpen in kako se je to kazalo. Otroci so pravljico z zanimanjem poslušali in bili tudi zelo uspešni v obnovi in prepoznavanju nestrpnosti. Kako so o temi strpnost razmišljali naši otroci, je zapisano v nadaljevanju.

»Otroci, kaj mislite, kaj je to strpnost«?

  • Strpnost je, da nismo vedno prvi.
  • Moramo večkrat počakati.
  • Nismo nesramni do drugih.
  • Imamo radi drug drugega.

»Otroci ali poznate kakšno pesmico o prijateljstvu?«

  • Gradim prijateljstvo.
  • Mi smo otroci enega sveta.
  • Ko si srečen.

»O kom je govorila pravljica? Kdo je glavi junak?«

Govorila je o Matjažu in Zali ter o Tiku dinozavru. Glavi junak je dinozaver.

»Zakaj je bil Tiko drugačen?«

Drugačen je bil, ker je imel velik in dolg zob.

»Kdo je bil nestrpen do Tika«?

Zajec in petelin.

»Zakaj sta se zajec in petelin norčevala in posmehovala Tiku? Kaj je bilo njuno opravičilo, da sta lahko to počela?«

Norčevala sta se, ker je imel dolg zob in to je bilo zelo grdo obnašanje. Zajcu in petelinu je bil ta dolg zob smešen, zato sta se norčevala.

»Kaj je Tika naučila vila Eksena?«

Naučila ga je, da moramo biti prijazni drug do drugega in da se moramo imeti radi ter se sprejeti takšne, kakršni smo.

»Kakšen je bil zaključek?«

Zajček ni mogel visoko skakljati in petelin ni mogel glasno kikirikati in dinozaver ni bil nesramen in posmehljiv do njiju, čeprav sta bila drugačna.

Matjaž in Zala sta ugotovila, da sta bila nesramna drug do drugega. Morata se sprejeti ne glede na posebnost.

Po pogovoru o pravljici smo se nato lotili likovnega ustvarjanja. Otroci so si lahko sami izbrali temo ustvrjanja, ali so narisali kaj so se iz pravljice naučili, ali so narisali dinozavra Tika, ki so se mu drugi posmehovali,  ali pa so narisali Vilo Ekseno. Skupaj z otroci smo nato v garderobi vrtca pripravili razstavo likovnih izdelkov, ki so si jo z zanimanjem ogledali in prisluhni svojim prijateljem, ki so predstavili kaj so narisali. Razstava bo na ogled en mesec, tako da si jo boste lahko ogledali tudi starši in drugi obiskovalci našega vrtca.

Zapisala:
Anita Fartek, univ. dipl.psih.