Številka: 6020-1/2019-1
Datum: 4. 2. 2019

VABIMO K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Spoštovani starši.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) je vrtec dolžan enkrat na leto izvesti javni vpis novincev v vrtec. Po javnem vpisu vrtec sprejema otroke le, v primeru prostih mest.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši  ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Tako vas vabimo k VPISU PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC PRI OŠ SVETI JURIJ ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 z možnostjo vključitve otroka s 1. 9. 2019, ali kasneje.

Vpis bo potekal na OŠ SVETI JURIJ v pisarni svetovalne delavke in pomočnice ravnatelja vrtca (ga. Anita Fartek), in sicer: od 11. – 15. 3. 2019, po naslednjem časovnem razporedu:

  • ponedeljek, 11. 3. 2019: 7.30 – 15.00 ure;
  • torek, 12. 3. 2019: od 7.30 – 14.30 ure;
  • sreda, 13. 3. 2019: od 10.00 – 17.00 ure;
  • četrtek, 14. 3. 2019: od 7.30 – 14.30 ure;
  • petek, 15. 3. 2019: od 7.00 – 14.00 ure.

Za dodatne informacije in vprašanja smo Vam na voljo na telefonski številki: 02/ 55 98 775 (psihologinja Anita Fartek).

Vlogo za vpis boste prejeli pri svetovalni delavki vrtca, najdete pa jo tudi na spletni strani vrtca. Za vpis potrebujemo osebne podatke otroka in staršev. Starši na vpis lahko pripeljete s sabo tudi svojega otroka.

VLOGA za vpis v VVE pri OS SVETI JURIJ

Lep pozdrav,

Ravnatelj šole in vrtca:
Aleksander MENCIGAR, mag. manag., prof.