Letos je Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, razpisala 50. likovni natečaj, z naslovom Likovni svet otrok, na temo Dinamika likovnega ritma.

 Vse stvari, ki sledijo druga drugi, imajo določen ritem. V ritmu nam bije srce, za nočjo prihaja dan, izmenjujejo se letni časi… Pravimo, da je ritem del življenja. Srečujemo ga tudi v različnih zvrsteh umetnosti: v glasbi, plesu, besedni in dramski umetnosti, ter likovni umetnosti. Prisoten je na vseh področjih likovnega ustvarjanja.

Kadar govorimo o likovnem ritmu, govorimo o ponavljanju, izmenjevanju ali stopnjevanju elementov na ploskvi ali v prostoru. Elementi se lahko spreminjajo po obliki, barvi, masi, velikosti, smeri, gostoti. Enakomeren in izmeničen ritem opazimo v našem okolju na tlakovanih poteh, različnih ograjah, oknih zgradb, strehah hiš, na vrtnih gredicah, tkaninah itd.

Načinov ustvarjanja likovnega ritma je neskončno veliko. V zanimive likovne rešitve so ga ujeli tudi naši otroci, ki so prejeli bronasta priznanja. To so: Tina Majcen, Theo Matuš in Jaša Fartek. Čestitamo!